Make your own free website on Tripod.com
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

ประวัติโรงเรียน

เกี่ยวกับเรา

ประกาศจากโรงเรียน

งานทั้ง 4 ด้าน

ข้อมูลพื้นฐาน
 
กรรมการสถานศึกษา

กิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

ไทยโพสต์

ประชาชาติธุรกิจ

คม ชัด ลึก

ผู้จัดการ

ข่าวสด

บ้านเมือง

The nation

เว็บไซด์อื่นๆ

Sanook

Yahoo!

Hunsa

ค้นหาโดย

Google

ติดต่อผู้ควบคุมระบบที่ sangum@hotmail.com

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ - แฟกซ์ 02-9083897